Av. Mas Sot 4-10 08230 MATADEPERA
Tel: 93 787 16 14 Fax: 93 787 16 13
info@ampaiesmatadepera.cat

Aula d’estudi

AULA D’ESTUDI

L’aula d’estudi ofereix un espai dins el recinte escolar on els alumnes poden dur a terme les tasques extraescolars amb l’ajuda, el esforç i el seguiment del monitor que és coneixedor de la dinàmica de les diferents assignatures i de la trajectòria acadèmica òptima pels estudiants de ESO i Batxillerat.
Els objectius principals del taller són assegurar-se que els alumnes compleixin amb les tasques extraescolars de manera eficient, minimitzant la càrrega de feina a casa i perquè adquireixin de manera natural l’hàbit d’estudi i les responsabilitats acadèmiques.
Ubicació:
Biblioteca de l’IES Matadepera – Es disposa d’ordinadors amb internet, diccionaris i el material necessari per les tasques.
Inici:
13 de setembre.
Horaris:
Dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 18 h.
1 dia a la setmana 100€ a pagar en un sol termini.
2 dies a la setmana180€a pagar en dos terminis.
3 dies a la setmana 220€a pagar en dos terminis.
El primer termini s’ha d ’ingressar directament al compte corrent de l’AMPA el mes de setembre i el segon es passarà pel banc el febrer. Compte corrent per l’ingrés: BBVA (Of.Matadepera) nºES36 0182.8184.37.0201525547
Per poder contractar l’aula d’estudi s’ha de estar al corrent de la quota de soci de l’AMPA.