Av. Mas Sot 4-10 08230 MATADEPERA
Tel: 93 787 16 14 Fax: 93 787 16 13
info@ampaiesmatadepera.cat

Armariet

 

 

Com ja sabeu, oferim un servei de taquilles a l'institut que permet als alumnes deixar els llibres i ordinadors en un lloc segur i exclusiu.
El règim de lloguer de les taquilles és el següent:
Dipòsit, a retornar al finalitzar el lloguer si no hi ha desperfectes, import 15€
Lloguer per a tot el curs acadèmic, 10€.
Els alumnes nous que vulguin utilitzar aquest servei hauran d'ingressar l'import del dipòsit i del lloguer, 25€ (15€+10€), al compte corrent de l’AMPA i entregar el full d’ingrés a la secretària de l’AMPA, que els hi facilitarà la clau i el número de taquilla corresponent, a l'inici de curs. És per això us preguem ens feu arribar el comprovant de l’ingrés abans del 6 de setembre.
En el cas dels alumnes que ja tenen una taquilla, durant la primera quinzena de novembre se’ls passarà el càrrec del lloguer del curs 10€.
El compte per a fer l'ingrés és:
BBVA (Of.Matadepera) nºES36 01828184370201525547
Per poder tenir taquilla s’ha de estar al corrent de la quota de soci de l’AMPA.